Ga naar de inhoud

Afspraak maken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen van 08.00 uur tot 10.30 uur.
Vertelt u alstublieft aan de assistente waar de afspraak voor is. Zij kan dan een juiste inschatting maken hoe snel en welke hulp nodig is.

U kunt voor het plannen van een afspraak met uw huisarts en het regelen van andere gezondheidszaken ook gebruik maken van de app MedGemak van MijnGezondheid.net.

Afspraak maken

Praktijk drs. M. Rafiee

Telefoon: 010-466 75 48
Maak digitaal een afspraak met deze huisarts

maak een afspraak
Afspraak maken

Praktijk drs. F. Orman

Telefoon: 010-466 15 81
Online kan het via de MedGemak app of mijngezondheid.net

 

maak een afspraak
Afspraak maken

Praktijk drs. A. Steffens & drs. H.R. Balvert-Locht

Telefoon: 010-466 43 88
Maak digitaal een afspraak met deze huisarts

maak een afspraak